L-infinite coding of 3D representations of human affect

Ruxandra-Marina Florea, Leon Denis, Jan Lievens, Peter Schelkens, Adrian Munteanu

Onderzoeksoutput: Conference paper

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'L-infinite coding of 3D representations of human affect'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science