La Beauté est une arme! De theoretische geschriften van Henry Van de Velde uit zijn Brusselse periode 1893-1900

Kathleen De Muer

Onderzoeksoutput: ChapterResearchpeer review

Samenvatting

De Belgische kunstenaar Henry Van de Velde (1863-1957) leverde tijdens zijn eerste verblijf in Brussel een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de boekkunst. Terwijl de decoratieve motieven van zijn eerste boekbanden nog herinnerden aan de natuur, verschenen rond 1896 de eerste tekenen van een volledig abstracte stijl. De lijn verloor haar gelijkenis met de natuur en gaf zich over aan een sierlijke en vloeiende beweging die, nu eens langzaam golvend, dan weer grillig en scherp, steeds haar dynamiek en trefzekerheid behield.

We zijn in dit artikel op zoek gegaan naar de oorsprong van de algemeen geprezen lijnvoering in het werk van Henry Van de Velde. Tijdens zijn eerste Brusselse periode publiceerde Van de Velde een tiental theoretische teksten, waarin hij uitleg gaf over zijn sociaal-politieke opvattingen en zijn artistieke keuzes. Hij vond als beginnend kunstcriticus argumentatiestof in verschillende, vaak tegenstrijdige ideologieën, die we na datum kunnen identificeren als het marxisme, het katholicisme en de neoplatoonse leer. Over de lijn, datgene wat critici vaak bewonderd hebben in zijn oeuvre, sprak hij zich enkel uit in gesluierde termen. Niettemin is het duidelijk dat Van de Velde voor de ontwikkeling van zijn lijnvoering invloeden opgenomen heeft uit de rurale en de primitieve kunst.
Originele taal-2Dutch
TitelHenry Van de Velde. Art Nouveau Bookbinding in Belgium (1893-1900)
UitgeverijBibliotheca Wittockiana, Brussel
Pagina's56-65
Aantal pagina's267
StatusPublished - 6 okt 2010

Keywords

  • Henry Van de Velde (1863-1957)
  • Kunstenaarsteksten
  • Marxisme
  • Katholicisme
  • Neoplatonisme
  • Rurale kunst
  • Primitieve kunst

Citeer dit