Laat duizend bloemen bloeien: over cultuur en media

Hans Verstraeten, Luc De Droogh

Onderzoeksoutput: Chapter

Originele taal-2English
Titelin: Karen FRANCOIS (red.): Humanisme morgen. Toekomstgericht denken over het vrijzinnig humanisme. VUB-Press, Brussel, 1992, blz. 167-178.
StatusPublished - 1992

Bibliografische nota

in: Karen FRANCOIS (red.): Humanisme morgen. Toekomstgericht denken over het vrijzinnig humanisme. VUB-Press, Brussel, 1992, blz. 167-178.

Citeer dit