Taalvereiste voor toekenning sociale uitkeringen aan derdelanders vormt in het EU-recht geen indirecte discriminatie op grond van etnische afstamming

Onderzoeksoutput: Annotation

Samenvatting

Discussion of court csse C-94/20 Land Oberösterreich
Vertaalde titel van de bijdrageLanguage requirement for social benefits for third country nationals is not considered to be an indirect discrimination on the basis of ethnicity
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)113-116
Aantal pagina's4
TijdschriftSociaal‐Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht
Volume2022
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1 feb 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Taalvereiste voor toekenning sociale uitkeringen aan derdelanders vormt in het EU-recht geen indirecte discriminatie op grond van etnische afstamming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit