Taaltoets voor Turkse gezinshereniging: het Hof verduidelijkt zijn rechtspraak

Onderzoeksoutput: Annotation

Samenvatting

Discussion of case C-279/21
Vertaalde titel van de bijdrageLanguage Test for Turkish family reunification: the Court clarifies its case law
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)251-255
Aantal pagina's5
TijdschriftSociaal‐Economische Wetgeving: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht
Volume2023
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1 mei 2023

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Taaltoets voor Turkse gezinshereniging: het Hof verduidelijkt zijn rechtspraak'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit