Laparoscopische benadering in de behandeling van colorectale tumoren bij geriatrische patiënten.

S. Bessemans

Onderzoeksoutput: Chapter

Originele taal-2English
TitelGerontologie en Geriatrie. Ed. JP Baeyens. 2000,15-16.
StatusPublished - 2000

Bibliografische nota

Gerontologie en Geriatrie. Ed. JP Baeyens. 2000,15-16.

Citeer dit