Learning by Bumping: Pathways of Dutch Smes to Foreign Direct Investment in Asia

Michiel van Meeteren

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)471-485
Aantal pagina's15
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume106
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - sep 2015

Citeer dit