Legal Form and Nature of the Paris Outcome

Sebastian Oberthür, Ralph Bodle

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)40-57
Aantal pagina's18
TijdschriftClimate Law
Volume6
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 2016

Citeer dit