Legal Paradigm Shifts and Their Impacts on the Socio-Spatial Exclusion of Asylum Seekers in Denmark

Onderzoeksoutput: Chapterpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Legal Paradigm Shifts and Their Impacts on the Socio-Spatial Exclusion of Asylum Seekers in Denmark'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences