Legislating Utopia: Louis Bara (1821–1857) and the Liberal-Scientific Restatement of International Law in the Nineteenth Century Peace Movement

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Legislating Utopia: Louis Bara (1821–1857) and the Liberal-Scientific Restatement of International Law in the Nineteenth Century Peace Movement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities