Letter to the Editor: A Comprehensive Review of Medicinal Leeches in Plastic and Reconstructive Surgery

Daan De Cock, Bert Vanmierlo, Moustapha Hamdi

Onderzoeksoutput: Letterpeer review

Originele taal-2English
Artikelnummere2997
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery - Global Open
Volume8
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug 2020

Citeer dit