Liberal Cosmopolitan Norms and the Border: Local Actors' Critique of the Governance of Global Processes

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Liberal Cosmopolitan Norms and the Border: Local Actors' Critique of the Governance of Global Processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities