Leven na detentie: ‘Veel deuren blijven op slot’

Peter Raeymaeckers, Liesbeth Naessens, Sylvie Van Dam, Dorien Brosens

Onderzoeksoutput: BlogVulgarizing

Vertaalde titel van de bijdrageLife after imprisonment: 'Many doors remain unlocked'
Originele taal-2Dutch
Specialist publicatieSociaal.net
StatusPublished - 19 jan 2024

Citeer dit