Life-threatening right atrial thrombus in a premature newborn successfully treated with recombinant tissue plasminogen activator.

Wendy Dewals, Avram Benatar

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftClinical Case Reports
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2018

Citeer dit