Lipid-lowering effects of procetofene.

M. Afschrift, Tony Mets, G. Verdonk

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)311-311
Aantal pagina's1
TijdschriftLancet
VolumeII
StatusPublished - 1977

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lipid-lowering effects of procetofene.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit