Literature and Media Innovation: A Brief Research Update on a Genre/Medium Project

Johan Callens, Jan Baetens, Michel Delville, Peeters Heidi, Myriam Watthee-Delmotte, Robyn Warhol, Bertrand Gervais

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Presentation of the BELSPO IAP7/01 research project, "Literature and Media Innovation: The Question of Genre Transformations," KUL, VUB, U Liège, UCL, Université du Québec à Montréal, Ohio State University (Columbus).
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)485-492
Aantal pagina's8
TijdschriftGermanisch-Romanische Monatsschrift
Volume64
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Literature and Media Innovation: A Brief Research Update on a Genre/Medium Project'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit