Lithium-ion Batteries – Analysis of Non-uniformity of Surface Temperature of Commercial Cells under Realistic Driving Cycles

Shovon Goutam, Joris Jaguemont, Alexandros Nikolian, Yousef Firouz, Jean-Marc Paul Timmermans, Noshin Omar, Peter Van Den Bossche, Joeri Van Mierlo

Onderzoeksoutput: Conference paper

2 Citaten (Scopus)
343 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lithium-ion Batteries – Analysis of Non-uniformity of Surface Temperature of Commercial Cells under Realistic Driving Cycles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science