Loan maturity aggregation in interbank lending networks obscures mesoscale structure and economic functions

Marnix Van Soom, Milan van den Heuvel, Jan Ryckebusch, Koen Schoors

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Loan maturity aggregation in interbank lending networks obscures mesoscale structure and economic functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences