Logics of questions

Yacin Hamami, Floris Roelofsen

Onderzoeksoutput: Special issue

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1581-1584
Aantal pagina's4
TijdschriftSynthese
Volume192
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit