Long-term outcomes and quality of life in critically ill patients with hematological or solid malgnancies : a single center study

S. Oeyen, D. Benoit, Lieven Annemans, P. Depuydt, S. Van Belle, R. Troisi, L. Noens, P. Pattyn, J. Decruyenaere

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

82 Citaten (Scopus)

Samenvatting

/
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)889-898
Aantal pagina's9
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume39
StatusPublished - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term outcomes and quality of life in critically ill patients with hematological or solid malgnancies : a single center study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit