Loss aversion in taste-based employee discrimination: Evidence from a choice experiment

Louis Lippens, Stijn Baert, Eva Derous

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Loss aversion in taste-based employee discrimination: Evidence from a choice experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics