Lowering the embodied energy of constructions through reuse of building elements

Wim Debacker, Caroline Henrotay, Anne Paduart, Willy De Wilde, Hendrik Hendrickx

Onderzoeksoutput: Conference paperResearch

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lowering the embodied energy of constructions through reuse of building elements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences