Maakt uitspraakbeheersing het verschil voor anderstaligen in het hoger onderwijs? Een experimenteel onderzoek naar de relatie tussen niet-moedertalige uitspraak en taalattitudes in het Vlaamse hoger onderwijs

Laura Rosseel, Ines Blomme, Sabine Steemans, Catherine Verguts, Ann Vlasselaers

Onderzoeksoutput: Unpublished abstract

99 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2022

Citeer dit