Maarten Prak, Stadsburgers. Stedelijk burgerschap voor de Franse Revolutie

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)228-229
Aantal pagina's2
TijdschriftPro Memorie
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 20 dec 2020

Citeer dit