Maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport

Jan-Willem Van der Roest, Marit Dopheide, Lisanne Balk, Agnes Elling, Jens De Rycke, Veerle De Bosscher

Onderzoeksoutput: Commissioned report

130 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijUniversiteit Utrecht
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aantal pagina's2
StatusPublished - nov 2020

Citeer dit