MAF: A Framework for Modular Static Analysis of Higher-Order Languages

Onderzoeksoutput: Conference paper

3 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'MAF: A Framework for Modular Static Analysis of Higher-Order Languages'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science