Mag het iets stiller? De bestrijding van geluidshinder te Antwerpen, 1540-1910.

Margo Buelens-Terryn, Christophe De Coster

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)89-113
Aantal pagina's25
TijdschriftStadsgeschiedenis (Hilversum)
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2018

Citeer dit