Maladie de Cushing : taux de cortisol plasmatiques postopératoires précoces et résultats à long terme

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2French
Pagina's (van-tot)234-234
Aantal pagina's1
TijdschriftNeurochirurgie
Volume64
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - jun 2018

Citeer dit