Managing Markets: Commercial Institutions in the Eastern Principalities of the Burgundian and Habsburg Low Countries Compared

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • Lambert, Bart, Promotor
Plaats van publicatieBrussels
StatusUnpublished - 2024

Citeer dit