Measuring language attitudes using the Personalized Implicit Association Test: A case study on regional varieties of Dutch in Belgium

Laura Rosseel, Dirk Speelman, Dirk Geeraerts

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)20-39
Aantal pagina's19
TijdschriftJournal of Linguistic Geography
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit