Measuring the effect of interprofessional problem-based learning on the attitudes of undergraduate health care students

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

57 Citaten (Scopus)

Samenvatting

x
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)555-561
Aantal pagina's7
TijdschriftMedical Education
Volume40
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2006

Keywords

  • interprofessioneel onderwijs

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring the effect of interprofessional problem-based learning on the attitudes of undergraduate health care students'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit