Measuring the Response of a Voltage Controlled Oscillator using the Large-Signal Network Analyser

Onderzoeksoutput: Conference paper

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring the Response of a Voltage Controlled Oscillator using the Large-Signal Network Analyser'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science