Mechanical and fracture behavior of cement-based materials characterized by combined elastic wave approaches

Anastasios Mpalaskas, Ourania Thanasia, Theodore Matikas, Dimitrios Angelis

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanical and fracture behavior of cement-based materials characterized by combined elastic wave approaches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Chemistry