Mechanical, physical and chemical characterisation of mycelium-based composites with different types of lignocellulosic substrates

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

79 Citaten (Scopus)
437 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanical, physical and chemical characterisation of mycelium-based composites with different types of lignocellulosic substrates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences