Mechanical valve obstructive thrombosis in an asymptomatic patient: a gap in current recommendations

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)77-78
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Cardiologica
Volume79
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum1 jun 2023
DOI's
StatusPublished - feb 2024

Citeer dit