Mechanisms of epidermal barrier impairment in FLG-deficient human epidermis

R. Gruber, P.m. Elias, D. Crumrine, T. Lin, J.m. Brandner, Diane Roseeuw, Rb Presland, P. Fleckman, A. Sandilands, I. Mclean, M. Mildner, E Tschachler, M. Schmuth

Onderzoeksoutput: Article

67 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Not available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)50
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Investigative Dermatology
Nummer van het tijdschrift131
StatusPublished - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanisms of epidermal barrier impairment in FLG-deficient human epidermis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit