Mediatieve behandeling bij mensen met zowel neuro¬cognitieve stoornissen als persoonlijkheids-problematiek

Erol Ekiz, S.G.B.J Bollen, Gina Rossi, G.M.P. Videler, van Alphen A.C.

Onderzoeksoutput: Article

2 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Samenvatting

Despite growing clinical attention to personality disorders in older adults (≥ 55 yrs.), empirical research addressing personality
pathology in late life is scarce. Given the ageing of the population globally, scientific knowledge in this area is of vital
importance. This article gives an overview of the epidemiological aspects of personality disorders in older adults, such as
prevalence, the course and the impact on various domains of functioning.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-10
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume51
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mediatieve behandeling bij mensen met zowel neuro¬cognitieve stoornissen als persoonlijkheids-problematiek'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit