“Medieval Letter-Collections as a Mirror of Circles of Friendship? The Example of Stephen of Tournai, 1128-1203”

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

12 Citaten (Scopus)

Samenvatting

---
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)285-300
Aantal pagina's16
TijdschriftRevue Belge de Philologie et d'Histoire
Volume83
StatusPublished - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '“Medieval Letter-Collections as a Mirror of Circles of Friendship? The Example of Stephen of Tournai, 1128-1203”'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit