Meertaligheid in Brussel/Multilinguisme à Bruxelles. Mapping en analyse van meertalige initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Cartographie et analyse des initiatives en matière de multilinguisme 
en Région de Bruxelles-Capitale.

Aurélie Tibbaut, Wim Vandenbussche, Mathis Saeys

Onderzoeksoutput: Commissioned reportResearch

Originele taal-2Multiple languages
Opdrachtgevend orgaanBrusselse Hoofdstedelijke Regering: Promotie van Meertaligheid (Minister Sven Gatz)
Aantal pagina's44
StatusPublished - 2020

Citeer dit