Meisjes in de netten van justitie: Contexten en parcours van illegaliteit en vervolging van jonge vrouwen in Antwerpen

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Meisjes die misdrijven plegen, men kan er maar moeilijk mee overweg. Ze schijnen de 'typische' gezagsgetrouwheid, zachtmoedigheid en omkadering te missen die de meeste vrouwen uit de criminaliteit zouden weghouden, en worden net daarom als bedreigend ervaren. Zo gaven recente berichten over toenemende ernstige en gewelddadige delinquentie onder jonge vrouwen aanleiding tot paniekreacties en interpretaties in termen van maatschappelijke desintegratie. Zulke reacties zijn niet nieuw; een kritische dialoog met het verleden lijkt daarom aangewezen. Deze bijdrage bekijkt de omstandigheden en trajecten die meisjes naar de rechtbank leidden in begin 20ste-eeuws Antwerpen. De toegepaste wetgeving was ingegeven door burgerlijke vrees voor zedelijk en moreel verval en viseerde vooral het seksuele gedrag van meisjes. De vervolgde meisjescriminaliteit zelf was evenwel een zaak van verscheidener probleemgedragingen, vervolgers en definities van ontoelaatbaar gedrag, die nauw samenhingen met de sociale context waarin meisjes handelden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-12
Aantal pagina's7
TijdschriftHistorica
Volume32
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2009

Citeer dit