Mejora en la interpretation de los mapas iso-potentiales de ECG

Pierre Block, Edgard Nyssen, Ph. Dewilde, D. De Moor, L. Huygens, Yves Taeymans, Jan Cornelis, Frederic Kornreich

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftRev. Esp. Cardiologia, Supp. 1:50
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1983

Bibliografische nota

Rev. Esp. Cardiologia, Supp. 1:50, Vol. 36, Nr. 2, Spain.

Citeer dit