Mental health of foster children: Do biological fathers matter?

Femke Vanschoonlandt, Johan Vanderfaeillie, Frank Van Holen, Skrallan De Maeyer, Caroline Andries

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

volgt
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)149-166
Aantal pagina's18
TijdschriftChild Welfare
Volume91
StatusPublished - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mental health of foster children: Do biological fathers matter?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit