Mesenchymal multipotency of adult human periosteal cells demonstrated by single-cell lineage analysis.

Bari C De, F Dell'Accio, J Vanlauwe, J Eyckmans, IM Khan, CW Archer, EA Jones, D McGonagle, TA Mitsiadis, C Pitzalis, FP Luyten

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

349 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1209-1221
Aantal pagina's13
TijdschriftArthritis and Rheumatism
Volume54
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr 2006

Citeer dit