Messenger RNA-adjuvant nanoparticulate vaccines to modulate dendritic cells

Rein Verbeke, Heleen Dewitte, Laura Wayteck, Karine Breckpot, De Smedt Stefaan C., Ine Lentacker

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Originele taal-2English
TijdschriftHot topics in Molecular Imaging - Imaging inflammation
StatusUnpublished - 8 feb 2015

Citeer dit