Metakosmologie: het denken van Stephen Hawking.

Onderzoeksoutput: Chapterpeer review

Originele taal-2English
TitelActa Filosofiedag 1990 (Filosofische Reeks), Delft, Eburon, 1992, pag.1-4.
StatusPublished - 1992

Bibliografische nota

Acta Filosofiedag 1990 (Filosofische Reeks), Delft, Eburon, 1992, pag.1-4.

Citeer dit