Metalen koepels in Brusselse kerken (1840-1940)

Romain Wibaut

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19-28
Aantal pagina's10
TijdschriftErfgoed van Industrie en Techniek
Volume3
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2020

Citeer dit