Method and apparatus for predicting the perceptual quality of a signal

Adriaan Barri (Uitvinder), Ann Dooms (Uitvinder), Bart Jansen (Uitvinder), Peter Schelkens (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: Patent

Samenvatting

The present invention is generally related to a method for improved prediction of the perceptual quality of a signal and an apparatus adapted for using said method.
Originele taal-2English
OctrooinummerWO2014191462 (A1)
IPCG06K9/62; H04N19/00
StatusPublished - 2 dec 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Method and apparatus for predicting the perceptual quality of a signal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit