Method of generating islet beta-cells from exocrine pancreatic cells

Luc Bouwens (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: Patent

Samenvatting

Deze uitvinding betreft methodes om insuline-producerende beta cellen te genereren vanuit gededifferentieerde exocriene pancreascellen van zoogdieren. De methode omvat het vormen van gededifferentieerde cellen in een cultuurmilieu, en deze cellen te incuberen met activatoren van de gp130 signaalweg en van de EGF signaalweg. De aldus verkregen cellen kunnen toegepast worden in eilandjescel-transplantatie ter behandeling van diabetes.
Originele taal-2English
StatusPublished - 1970

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Method of generating islet beta-cells from exocrine pancreatic cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit