Migrainous Headache Accompanied by Hemi-Atrophy of the Tongue in Carotid Artery Dissection

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)268-270
Aantal pagina's3
TijdschriftHeadache
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum17 sep 2018
DOI's
StatusPublished - feb 2019

Citeer dit