Migratiebeleid tussen stad, staat en de Europese Unie. Een blik op het verleden

Onderzoeksoutput: ArticleVulgarizing

Samenvatting

Al heel lang worden pogingen ondernomen om migratie te reguleren. De kwestie overstijgt de vraag naar open, dan wel gesloten grenzen. Onderzoek naar hoe de stad Antwerpen omging met buitenlandse nieuwkomers tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw, toont aan dat wie een complex en gelaagd fenomeen als migratiebeleid wil begrijpen, rekening zal moeten houden met veel verschillende factoren. Daarbij mag de rol van het lokale bestuursniveau niet uit het oog verloren worden. Ook vandaag niet. Vanuit het verleden begrijpen we dan ook beter het huidige migratiebeleid.
Originele taal-2Dutch
Specialist publicatieAktief - Frans Masereel Fonds
StatusPublished - 30 jul 2020

Keywords

  • migratie
  • Migratiebeleid
  • Migratiegeschiedenis

Citeer dit